אורנים - סדנת קריאה
משחקי חשבוןלימוד אקסל
משפטים של מורים
משחקי חשבון
תאריכי לידה של מפורסמים
Adva Sofer
אדוה סופר
Agam Sofer
אגם סופר
peleg sofer
פלג סופר